TEAMBUILDING

Teambuildingsessies en bijeenkomsten waarin verbetering van de samenwerking, onderling vertrouwen en heldere communicatie cen-traal staan, vliegen we aan vanuit het fysiek-sportieve element. De fysieke inspanning is bedoeld om deelnemers uit hun comfortabele zone te krijgen, waarin het te gemakkelijk is om sociaal wense-lijk gedrag te laten zien.
Buiten de comfort zone ligt de kern van ieders handelen en aandachts-punten komen op dit soort momenten boven water. Ook wordt duidelijk hoe de groepsdynamiek verandert als het erom spant. Gedragingen en samenwerking tijdens het werk, onder professionele druk kunnen verbeterd worden, wanneer deze aandachtspunten geadresseerd worden.

Sterker dan de zwakste schakel
Niet iedereen kan overal het beste in zijn. Groepen die bestaan uit indi-viduen zijn zo sterk als de zwakste schakel. Echter, wanneer groepen teams worden – waarin vrij gecommuniceerd wordt, hulpvragen gesteld worden en hulp geboden wordt – is de zwakste schakel niet meer maat-gevend. Deze teams zijn sterker dan de zwakste schakel, omdat sterkere schakels tijdig geïnformeerd zijn en de zwakkere kunnen onder-steunen.

Draagvlak en strategie
Bij teambuilding laten we je dingen inzien, jezelf ontwikkelen en leren, zodat je je functioneren in een breder perspectief kan plaatsen. Daarbij zorgen we altijd voor voldoende beleving; samen ervaren, samen voelen en samen grenzen verleggen. Dit doen we door iedereen fysiek en mentaal in beweging te brengen. Het resultaat is dat je weet waar je staat en waar je heen wilt, en daarmee beter kan balanceren tussen nood-zakelijkheden voor de korte termijn en belangen voor de lange termijn.

Voor wie
We maken deze teambuilding en activatie-events op maat voor professioneel opererende teams of afdelingen.

MeetTheMarines gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren.